Daily Archives: 28. svibnja 2017.


Herceg Bosna kao tema je bila tabu među Hrvatima desetak godina nakon njenog utapanja u Federaciju BiH Deset godina nakon što je Zastupnički dom parlamenta Herceg Bosne raspustio sam sebe, i nakon što je formalno utopljena u Federaciju BiH 14. kolovoza 1996., malo tko od Hrvata ju je više spomenuo. […]

Veliki povratak Herceg Bosne (u javni diskurs)