HSS potpisao Deklaraciju “Stranke 21.stoljeća – prekretnice i promjene u razvoju političkih stranaka u Bosni i Hercegovini”.


U organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta u BiH na Jahorini se održala Konferncija “Stranke 21.stoljeća – prekretnice i promjene u razvoju političkih stranaka u Bosni i Hercegovini”. U četvrtak, prvoga dana Konferencije predstavljena je Deklaracija nakon čega je uslijedilo potpisivanje Deklaracije o ciljevima političkih stranaka u BiH u 21. stoljeću

Deklaraciju su potpisale gotovo sve parlamentarne stranke u BiH, a od hrvatskih političkih stranaka potpisale su HSS BiH, HDZ BiH i HDZ 1990.

Potpisnici se obvezuju da će podržavati i jačati odgovornost, transparentnost, zastupanje javnog interesa, uključivanje jednakih šansi i prilika za sve, unutarstranačku demokraciju, politički dijalog i suradnju. U Deklaraciji je naglašeno i to da političke stranke moraju iskoristiti svoje potencijale da vode proces europskih integracija i snositi odgovornost za napredak u interesu cijeloga društva.

Nenad Simović,direktor NDI za BiH naglasio je, uz ostalo, da su tvorci Deklaracije zapravo političke stranke koje su ju danas i potpisale i tako se obvezale ispoštovati njezine ciljeve.

Dvodnevnoj Konferenciji nazočili su ispred HDZ-a 1990 Ivica Gašpar, glavni tajnik i Ante Janković, međunarodni tajnik HDZ-a 1990, ispred HSS-a Tomislav Zelenika, Član predsjedništva, a ispred HDZ-a BiH Mario Mikulić, predsjednik MHDZ-a BiH.

Tijekom dva dana održan je niz predavanja, između ostalih i oni o važnosti obrazovanja, stranačkog rukovodstva, ravnopravnosti žena i tome slično. Stranke i građani – jesu li stranke prilagođene korisnicima uz Borenovića iz PDP-a i Darka Brkana, modelist je bio i trenutni rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. Zoran Tomić.

Tomislav Zelenika za Dnevnik.ba je kazao da su ovakve konferencije korisne i za HSS-BiH ali i za sve ostale stranke, no da valja biti oprezan jer se na ovakvim konferencijama uvijek pokušava provući pseudo-lijeva ideologija takozvane građanštine.