Petir i Karamatić za program na hrvatskom jeziku


Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir (HSS/EPP) susrela se u utorak, 21. lipnja 2016. godine s predsjednikom HSS-a BiH, Mariom Karamatićem.

 

Teme razgovora bile su protivljenje HSS-a Hrvatske i BiH gradnji odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori i zalaganje za uspostavu programa na hrvatskom jeziku u okviru javnog RTV servisa u BiH.

 

Karamatić je izrazio zahvalnost zastupnici Petir za sve što čini za zaštitu prava Hrvata u BiH, a posebnu zahvalu prenio joj je u ime poljoprivrednika zbog njenog nemjerljivog doprinosa u ukidanju prepreka za izvoz mladog ljubuškog krumpira iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.

 

Imajući u vidu sve napore koje Marijana Petir ulaže da se spriječi gradnja odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori i u Hrvatskoj, Karamatić, kao član radne grupe u BiH i jedan od predlagača Rezolucije, informirao je zastupnicu Petir o Rezoluciji koju su usvojila oba doma državnog parlamenta i u kojoj se BiH snažno protivi izgradnji odlagališta na Trgovskoj gori, u Općini Dvor, tik uz granicu Hrvatske s BiH.

 

Petir i Karamatić su razgovarali o stanju medija u BiH te nepostojanju programa na hrvatskom jeziku u sklopu javnog RTV servisa. Karamatić je detaljno informirao zastupnicu Petir da od tri postojeća javna servisa jedan kontrolira srpski narod, a dva bošnjački te kako se Hrvati na spomenutim programima nazivaju pogrdnim imenima i protiv njih se konstantno vodi negativna kampanja. Zastupnica Petir rekla je da Hrvati moraju u Bosni i Hercegovini imati svoj televizijski program jer je to omogućeno manjinama u Europskoj uniji te je nezamislivo da Hrvatima kao konstitutivnom narodu u BiH nije. Dodala je da se za to već založila i u okviru Izvješća o napretku BiH koje je usvojeno u travnju ove godine.

 

Zastupnica Petir također je istaknula da se protivi gradnji odlagališta nuklearnog otpada u Hrvatskoj te da taj problem treba riješiti u dijalogu sa Slovenijom koja je već utvrdila lokaciju, dobila dozvolu i predvidjela mjesta za sav radioaktivni otpad. Također je naglasila kako će se i dalje snažno zalagati za punu ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, uključujući i njihovo pravo na pravodobno, istinito i cjelovito informiranje na vlastitom jeziku.

IMG-20160621-WA0002