Potpisan sporazum o suradnji HSS BiH i HRS


Temeljem usvojenih dokumenata i načela HNS-a, HSS BiH i HRS su potpisali u Mostaru Sporazum o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima 2016. godine.

Sporazumom je definirano političko djelovanje HSS-a i HRS-a na dolazećim izborima kao trećeg bloka unutar hrvatskog političkog korpusa, u odnosu na blok stranaka predvođenim HDZ-om BiH i onom predvođenim strankama pro platformaškog bloka.

Stranke su se obvezale koalicijski nastupiti u svim općinama u kojima obje izlaze na izbore, a tamo gdje je po dosadašnjim rezultatima procijenjeno kao optimalnije rješenje, članovi jedne stranke će ići na listu druge.

Ovaj Sporazum smatramo kao početak razvoja zdravog političkog pluralizma unutar hrvatskoga naroda, pridržavajući se svih načela iz utvrđenih dokumenata Hrvatskog narodnog sabora i vođeni istinskim domoljubnim vrijednostima hrvatskoga naroda, uz puno uvažavanje individualnih, građanskih prava i sloboda svih državljana Bosne i Hercegovine“ u zajedničkoj izjavi ustvrdili su predsjednik HSS-a BiH Mario Karamatić i predsjednik HRS-a Slaven Raguž, koji su u ime ovih stranaka i potpisali Sporazum.

HSS BiH/HRS