Zakon o zabrani diskriminacije je postao pamflet za promociju homoseksualizma


Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je na svojoj 21. sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije u BiH. I dok je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac isticala da se radi o izmjenama koje predstavljaju “direktivu koja garantira ravnopravan tretman”, drugi su, poput izaslanika iz reda hrvatskog naroda Maria Karamatića (HSS BiH), nove izmjene zakona tretirali kao “pamflet za promociju homoseksualizma“.

Nadležno povjerenstvo podržalo je predloženi zakon sa devet usvojenih amandmana koji su postali sastavni dio teksta zakona.

S obzirom na to da je zakon u Domu naroda usvojen u drugačijem tekstu nego u Predstavničkom domu bit će potrebno izvršiti usaglašavanje.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je, obraćajući se delegatima, kazala da je intencija i izmjena zakona bila na fonu da se navedu tačno grupe, odnosno one osobe na koje se diskriminacija odnosi i kategorije na koje se diskriminacija može da odnosi.

Po njenim riječima, razlog je usklađivanje sa četiri direktive Evropske unije po kojima se BiH obavezala na poštivanje načela nediskriminacije.

“To je direktiva koja garantira ravnopravan tretman bez obzira na rasno i etničko porijeklo; direktiva koja zabranjuje diskriminaciju pri zapošljavanju na temelju vjere, uvjerenja, invaliditeta, starosne dobi ili seksualnog usmjerenja te direktiva o implementaciji načela jednakih mogućnosti, jednakog tretmana muškaraca i žena u području zapošljavanja. U tome smo mi izjednačavali i odredbe postojećeg zakona s ovim direktivama, tako da su proizašle upravo ove definicije i ove kategorije koje su i navedene”, pojasnila je ministrica Borovac.

Istaknula je da je učinjen napor i da su sa ekspertima iz Evropske komisije analizirali član po član.

“To je ono što je na fonu poštivanja direktiva EU kada je u pitanju diskriminacija i garantovanje ljudskih prava, odnosno zaštite tih prava određenih kategorija u odnosu na zakonodavstvo BiH. Ovim izmjenama mi smo praktično i dobili jednu pozitivnu ocjenu od Evropske komisije i Vijeća Evrope da je naš zakon, kako je predložen, usvojen sa ovim direktivama”, navela je ministrica Borovac.

Izaslanik iz reda hrvatskog naroda, Mario Karamatić je tokom diskusije kazao da neće podržati predloženi zakon jer je ovaj zakon izmjenama i amandmanima, po njegovom mišljenju, „postao pamflet za promociju homoseksualizma“te naglasio kako “Ne želi u takvu Europu koja poništava tradicionalne vrijednosti i obitelj a promovira homoseksualizam” .

“Zakon bi trebao osigurati jednakost svih, znači da nema diskriminacije prema bilo kome, a po ovom zakonu osobe homoseksualne orjentacije ispadaju malo jednakije od svih ostalih. Ja to smatram za diskriminaciju ispravno orijentiranih građana i naroda BiH i to je razlog zbog čega ne mogu i neću glasati za ovaj zakon u ovakvom obliku kakav jeste”, istaknuo je Karamatić.

Dodao je kako podržava to da bilo tko ne smije biti diskriminiran na osnovu svoje seksualne orjentacije, ali isto tako napominje „ kako se nikada nije dogodilo u bilo kakvom javnom natječaju da se pita koja je seksulana orjentacija bilo koga, pa da on zato ne bude primljen na posao“.

Prigodom glasovanja o Zakonu o zabrani diskriminacije protiv su glasovali Mario Karamatić (HSS BiH) i trojica delegata iz SNSD-a, suzdržan je bio Martin Raguž (HDZ 1990) dok su za zakon glasovali izaslanici HDZ BiH, SDA, DF-a i SDS-a.

Delegati su također usvojili Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja čiji je predlagač Mario Karamatić, a koji omogućava nastavak uzgajanja krznašica u BiH i nakon 01.01. 2018. godine kada je po starom Zakonu stupala zabrana uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna.